Kontakt

Lava Tolstoja 60
26000 Pančevo

+381 13 403 639

Tehnički direktor
Jelena Ljubojević
+381 65 20 909 11

Arhitekta
Jelena Drvendžija
+381 64 86 444 88

panbaumax@gmail.com
office@panbaumax.rs
aleksandar@panbaumax.rs
arhitekta@panbaumax.rs