FASADA – URBANO PLATNO

Umetnost je kroz istoriju nalazila različite načine i  forme da bude iskazana, koristeći  različite vrste platna – za sedmu umetnost to je filmsko platno, u slikarstvu slikarsko platno, dok u arhitekturi platno nosi poseban naziv – FASADA.                 Fasada, kao arhitektonski element, je neizostavan deo urbanog fronta i u sebi Read more…